Skriv til oss

Felt som er merket med stjerne (*) må fylles ut

Salgsbetingelser

Vi ber deg om lese godt gjennom våre kjøpsbetigelser. Når du bestiller produkter fra Sellyhome nettbutikk aksepterer du vilkårene under. Sellyhome.no følger "Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett". Med forbrukerkjøp menes at salg av varer til forbruker som ikke hovedsaklig hadler som ledd i næringsvirksomhet, og når selger opptrer i næringsvirksomhet  med salg av varer over internett. 

Innholdsfortegnelse:

 1. Avtalen
 2. Partene
 3. Priser
 4. Avtaleinngåelsen
 5. Ordrebekreftelse
 6. Betaling
 7. Levering m.v.
 8. Risikoen for varen
 9. Angrerett
 10. Undersøkelsesplikt
 11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
 12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
 13. Kjøperens rettigheter ved mangel
 14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
 15. Garanti
 16. Personopplysninger
 17. Konfliktløsning

 

Innledning:

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt  av Forbrukerombudet.
Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men viser til partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.
I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

 1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. 
Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

 1. Partene

Selger Firmanavn: Selly Home AS
Kontaktadresse: Postboks 13, 4397 Sandnes 
E-post: office@sellyhome.no
Organisasjonsnummer: 920 847 390
Kjøper er den person som foretar bestillingen.

 1. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, er inkludert merverdiavgift.
Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

 1. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.
En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 1. Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.
Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

 1. Betaling

I hadlekurven vises den samlede pris for kjøpet, inkludert mva og frakt. Det er denne samlede prisen som kjøper skal betale. Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunktet varen blie bestilt. Selgeren legger en bestilling til produsenten etter at kjøpet er betalt. 

Kjøperen kan betale med på følgende måte:

 1. Selgeren tilbyr en sikker kortbetaling med VISA og Mastercard. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.
 2. Forfallsfristen på faktura er minst 14 dager. Faktura utstedes og sendes på epost til kunden samme dag etter et bestilling er ferdig. 
 3. Vi samarbeider med Collector Bank og de foretar en kredittsjekk. Forutsetningen for å ha en betaling via Collector Bank er blant annet at du er folkeregistrert i Norge og over 18 år.
 4. OBS! Ved kjøp på nett har du rett som kunde til å angre kjøpet ditt. Selly Home ber alle kunder til å tenke over sine kjøp når de handler hos oss. Hvis du avbestiller din bestilling 10 dager etter du har betalt så vil du bli belastet opptil 10% av produktets verdi. *
  *Unntaket er kunder som ventet over 5 uker.

 

 1. Levering m.v.

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på det stedet og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Estimert leveringstid er oppgitt i produktbeskrivelse. Alle spørsmål om produkten kan sendes til office@sellyhome.no Årsaker til forsinkelser kan være at leverandør eller transportør ikke oppfyller sin leveringstid. Selgeren er ikke ansvarlig for forsinkelser på grunn av manglende levering fra produsenter og leverandører sin side. For eksempel har noen av våre leverandører og produsenter forsinkelser hvert år før jul på grunn av høysesongen. Dette kan føre til lengre leveringstid. 

Kjøperen er selv ansvarlig for at kunde- og leveringsopplysningene som er oppgitt er utfylt korrekt. Vi anbefaller våre kunder at de kontrollerer alle opplysninger etter gjennomført bestilling. 

Selgeren leverer varene på hjemmeadressen til kjøperen. Varene leveres til nærmeste ytterdør på bakkenivå. Vi forutsetter at lastebil kommer fram til ytterdør. Transportøren tar alltid kontakt før levering ved å ringe eller sende en SMS. Sjåføren er ikke forpliktet til å bære varer inn i leiligheten.


OBS! På grunn av størrelse av pakken er transporten nøye planlagt. Dersom kunden har ikke mulighet til å ta i mot varen ved levering vil det påløpe ekstra gebyr for levering i en annen periode.

Hvis kunden kan ikke motta varene og ikke varsler kundeservicen om det to dager før planlagt leveringsdato, vil han bli belastet med ekstra kostnader på 862 NOK per pakke. Unntaket fra regelen er tilfeldige hendelser (sykehus eller begravelse). I tilfelle kjøpsavtalen avsluttes, vil kunden bli belastet med 10% fradrag fra kjøpesummen og betale for transportkostnadene, som utgjør 862 NOK per pakke.

 

 1. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

 1. Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan angre kjøpet sitt innen 14 dager, dette forutsetter at veren er ubrukt.   

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten så fort som mulig. Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten skal skje skriftlig via "Minside" på SellyHome. 

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen 14 dager fra den dato kjøperen mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til kjøperens rådighet.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 30 arbeidsdager fra den dato selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Kunden må selv betale for retur av varer. For å kunne benytte angrefristen  må varen være av i en slik tilstand at SellyHome kan selge den på nytt. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selger kan kreve at kjøper betaler kostnad for retur av varen. 

Selger har rett til å belaste kjøperen med en returkostnad dersom kjøper ønsker ikke å ta imot varen på leveringsdato.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig.

Ved kjøp av produkter som er spesialbestilt vil retten til angrerett falle bort. Det gjelder for eksempel når spesialbestilt farge/størrelse/stoff. 

 

 1. Undersøkelse av varen

Vi anbefaler at kjøper undersøker om varen er i samsvar med bestillingen. Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren  melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. 
Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

Kjøperen  er ansvarlig for å ta imot varer og signere under at varen er mottatt på leveringstidspunktet. Kunden er ansvarlig for å undersøke om embalasje er skadet og telle antall kolli. Avvik skal noteres på leveringstidspunkt på fraktbrev og kunden skal signere under. Denne dokumetasjonen er viktig i videre erstatningsprosess for eventuelle skader på produktet.

Kjøper skal melde transportskader sennest innen 3 dager til Sellyhome, da selgeren er forpliktet til å melde avvik til fraktselskaper.

 

OBS!

Sellyhome reserverer seg for eventuelle feil i produktinformasjon, annonser og bilder som ikke gjenspeiler produktenes eksakte utseende. Farger som presenteres på dataskjermen kan avvike fra de faktiske. Det avhenger også av skjerminnstillingene.

 1. Reklamasjon ved mangel

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget mangelen, gi selgeren skriftlig melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være lenger enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Kjøperen må fylle ut reklamasjonsskjema  ved å logge seg på "Minside". Eventuelt kan kunden sende en mail til office@sellyhome.no med REKLAMASJON i temafeltet. Kjøperen må skrive en detaljert beskrivelse av feilen og legge ved bilder. Selgeren har 30 dager til å behandle reklamasjonen.

 1. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren leverer varen for sent eller blir ikke varen levert i det hele tatt i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.
Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig mislighold  til kjøperens intresse i at selger oppfyller. 
Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.
Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.
Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

 1. Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.
Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.
Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.
Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.
Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.
Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.
Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.
Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

 1. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.
Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.
Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.
Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.
Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling.9 Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.
Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen.

 1. Garanti

SelllyHome selger alle produkter med 2 års garanti. Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.

 1. Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.
Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.


Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.
Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon (47749011) eller e-post (office@sellyhome.no) dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

 1. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

 

 

Nettstedet bruker informasjonskapsler for å levere tjenester i samsvar med Bruk av cookies.
Close
pixel